Nhượng lại cửa hàng matssage xông hơi tại số 1 Phan huy ích . cơ sở đẹp 100m2 x 3 tầng . doanh thu 50 triệu / tháng . ( Hoặc nhượng lại 50% cổ phần và bàn giao quyền kinh doanh ) LH tiệp 0986290323.
Tùng 0935890099.LH: tiệp 0986290323.