SANG NHƯỢNG HOẶC THẦU SPA HẢI PHÒNG.

- Địa chỉ: đường Tô Hiệu, Hải Phòng.

-Cửa hàng đẹp 50mx5 tầng, nhiều phòng, đã quen khách, đảm bảo làm có lãi.

- Giá chuyển nhượng 150 triệu, giá thầu theo tháng 18 triệu/ tháng( bao gồm tiền trang thiết bị, tiền nhà).

- Liên hệ: 01865 328 959