SANG NHƯỢNG SPA QUẬN ĐỐNG ĐA GIÁ THƯƠNG LƯỢNG

- Cần cho thuê hoặc sang nhương spa giá hấp dẫn cho những ai đã biết nghề , lượng khách thẻ ổn định gần đài truyền hình Hà Nội

- Giá thuê là 5.000.000đ/tháng bao gồm tiền nhà và trang thiết bị

- Giá sang nhượng là 15.000.000đ

- Liên hệ: 01253245305