Phần 4 – Tối ưu website

1, Mục tối ưu website có 5 phần :

  • Sitemaps
  • Remove URLs
  • HTML Improvements
  • Content Keywords

  • Other Resources

[img src="http://kinhdoanhspa.com/wp-content/uploads/2012/07/Toi-uu-website.png" w="600" ]

Trong đó :

+ SiteMaps :  Sitemap là một file bản đồ hướng dẫn chi tiết các danh mục các link trang có trên website , nhằm hướng dẫn các công cụ tìm kiếm có thể tìm kiếm thông tin và lưu trữ dữ liệu của website .

_Submited : Là số lượng link được cập nhật lên công cụ tìm kiếm google .

_ Indexed : là số lượng link được phát hiện và đánh dấu lưu danh mục bởi google .

Thông qua con số của sitemap , chúng ta có thể biết được website của chúng ta có bao nhiêu trang , và có bao nhiêu trang đã được google lập chỉ mục .

+ Remove URL : kiến nghị không cần quan tâm .

+HTML improvements : Thống kê lỗi trùng lắp nội dung trên thẻ meta decription , trùng lắp nội dung trong thẻ title , kiến nghị bạn cũng không cần theo dõi thông số này .

+Content Keywords : Đây là mục rất quan trọng , nó cho phép người quản trị có thể biết được visitor ghé thăm website của chúng ta thông qua những từ khoá nào , những nội dung gì .

+ Other resources : Đây là một số công cụ khác của google master tool nhằm cho phép bạn kiểm tra Rich Snippets Testing Tool – kiểm tra hiển thị thông tin của page

Thông tin về google place

Thông tin về google tìm kiếm sản phẩm ( đang thử nghiệm )

 

2, Phòng Lab :

Là nơi đang thí nghiệm một số sản phẩm của google : theo kiến nghị của kinhdoanhspa, các bạn cũng không cần thay đổi các thông tin trong này .

Đây là bài cuối cùng trong loạt bài giới thiệu về công cụ quản lý website Google webmaster tool , mọi thông tin cần hỗ trợ , vui lòng liên hệ với kinhdoanhspa.com .

Nguồn : Kinhdoanhspa.com – vì một cộng đồng kinh doanh spa hiệu quả .