Phần 3 – Chuẩn đoán lỗi của website và theo dõi lưu lượng truy cập website

1, Trong mục chuẩn đoán lỗi của website có 6 mục :

 • Crawl Errors
 • Crawl Stats
 • Blocked URLs
 • Fetch as Google

 • Index Status
 • Malware

chuan doan loi website

Trong đó ta chỉ cần chú ý 3 mục :

+ Crawl Error : Tổng hợp thu thập lỗi của website , bào gồm lỗi của server và lỗi not found – lỗi link bị gãy không tìm thấy .

+Index status : Thông tin trang web đã được google đánh dấu index và lưu trữ bao nhiêu trang trên website .

+Malware : phát hiện website có bị nhiễm mã độc hay không .

2, Theo dõi lưu lượng truy cập website

Bao gồm 4 mục :

 • Search Queries
 • Links to your site
 • Internal links
 • +1 reports

Theo doi luu luong truy cap website

Trong đó :

+ Search Queries : Thống kê số lần tìm kiếm :

_ Queries : Số từ tiềm kiếm có liên quan đến site .

_Impressions : Số lần được hiển thị mỗi khi có sự tiềm kiếm .

_ Clicks : Số lượt click được tổng hợp

+Links to your site : Tổng hợp các links được trỏ từ trang web khác về website của mình , và các links đó được trỏ chính xác về trang nào trên website của mình .

+Internal Links : Tổng hợp số lượng các link nội, cung cấp thông tin các trang page trong website có bao nhiêu link nội lẫn nhau .

+ 1 Reports : Tổng hợp số lần +1 và số trang được +1 của google .

 

Nguồn : kinhdoanhspa.com – vì một cộng đồng kinh doanh spa hiệu quả .

Các bạn vui lòng đọc các bài viết tiếp theo về google master tool .

 

 • Anh Tu

  Bài viết rất chi tiết, mình rất thích, đã
  thank!