Sang Spa Tân Sơn Nhì, TP, có 4 nhân viên, sang 285tr; 1 sạp MP chợ Sơn Kỳ, TP, sang 18tr. Tel. 01232677499, 0944608838-chị Linh.