Cần sang gấp hệ thống kinh doanh spa và tóc tại Phú Mỹ Hưng, đang hoạt động, đã đăng ký thương hiệu độc quyền, sang tất cả 800tr, lợi nhuận hàng tháng thấp nhất 30tr, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn cho người chưa biết nghề. Tel. 0903032949.