Không người trông coi, cần sang tiệm spa Cát Vàng, nằm ngay vị trí chiến lược, sát ngã 3 Ng Huệ – Lê Lợi, sang 400tr. Tel. 0975637936