Sang Spa tại Phú Nhuận, tiệm nhỏ xinh, máy móc hiện đại vào làm ngay, sang 160tr cho góp hoặc hợp tác quản lý giỏi lương 5tr + 20% lợi nhuận. Tel. 0909427048.