Phần 2 – Cấu hình website với google webmaster tool

Trong mục cấu hình website có tổng cộng 6 chức năng :

  • Settings
  • Sitelinks
  • URL Parameters

  • Change of Address
  • Users
  • Associates


cau hinh web voi google webmaster tool

1, Mục settings :  Dùng để bạn cấu hình địa phương cho website
Geographic target – lựa chọn đối tượng khách ghé thăm web – Bạn chỉnh đối tượng user là Việt Nam
Preferred domain – lựa chọn thiết lập tên miền - không cần thay đổi
Crawl rate – chỉnh thông số thu thập thông tin của google – không cần thay đổi

2, Mục Site Links : Mục này nhằm mục đích DEMOTE – bỏ đi các link không cần thiết – kiến nghị của kinhdoanhspa là không cần tác động đến mục này .

3,URL parameters : Chức năng sữa lại các thông số URL - kiến nghị của kinhdoanhspa là không cần tác động đến mục này .

4,Change of Address : Phần này dùng để chuyển đổi địa chỉ web, nếu bạn đã có một website với một domain trước đó, vì một lý do nào đó bạn muốn sử dụng địa chỉ mới và website mới , hãy dùng chức năng này . Còn không vui lòng đừng tác động đến mục đó .

5, Add users :  Mục này nhằm quản trị user quản lý tài khoản google webmaster tool .

Bạn có thể ADD USER thêm hoạc DELETE user cũ . Mỗi khi add thêm user , bạn có 2 tuỳ chọn phân quyền .

Full : Toàn quyền , có thể thay đổi thông tin của website : chỉ  cài đặt cho chủ sở hữu web hoặc nhân viên kỹ thuật trong thời gian hiệu chỉnh web , các lại chỉ có chủ sở hữu web mới cài đặt tuỳ chọn này .

Restricted : Giới hạn , chỉ có thể xem thông tin , không có cấu hình website . Phù hợp cho những user phụ trách theo dõi thông tin website , lưu lượng truy cập website để phục vụ cho mục đích quản lý và kinh doanh website .

6, Associates : Liên kết – cộng tác : kiến nghị của kinhdoanhspa là không cần tác động đến mục này .

Các bạn vui lòng đọc các bài viết tiếp theo về google webmaster tool để quản lý website spa .

Nguồn : Kinhdoanhspa.com – vì một cộng đồng kinh doanh spa hiệu quả .