banner hoi nghi 900px

Hoi nghi 29-08-900

Hoi nghi 29-08--p2-900

Các hình ảnh hội nghị, vui lòng xem tại : https://www.facebook.com/pg/Kinhdoanhspa/photos/?tab=album&album_id=665804570292631